roboty budowlane

Znalezionych wyników: 4

1. 2012.06.06 podpisanie umowy na roboty budowlane

więcej >


2. Ogłosiliśmy przetarg na roboty budowlane

W dniu 2 kwietnia 2012r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Termin składania ofert upływa 17 kwietnia 2012r. Więcej ... więcej >


3. Wynik postępowania w procedurze przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

W wyniku procedury przetargowej na roboty budowlane dot. projektu pn. "Dostosowanie budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii do ... więcej >


4. Podpisaliśmy umowę na roboty budowlane!

Dnia 6 czerwca 2012r. została podpisana umowa z firmą SKANSKA SA z siedzibą w Warszawie na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku przy ul. ... więcej >


Strona: 1
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013