projekt

Znalezionych wyników: 13

1. O Projekcie

Tytuł projektu: „Dostosowanie budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii do świadczenia nowych usług proinnowacyjnych” ... więcej >


2. 2011.12.09 konferencja z okazji rozpoczęcia projektu

więcej >


3. Budynek przed wojną

Najstarsze odnalezione informacje dotyczące budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Jagiellońskiej 20-21 pochodzą z roku ... więcej >


4. Budynek współcześnie

Tuż po II wojnie światowej, w październiku 1945r. w budynku przy ul. Jagiellońskiej 20-21 swoją działalność rozpoczął Zakład Konfekcyjny, w ... więcej >


5. 15 września 2011r. została podpisana umowa o dofinansowanie.

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Olgierd Geblewicz, Marszałek ... więcej >


6. Koferencja z okazji rozpoczęcia projektu

W dniu 9 grudnia 2011r. w Park Hotelu w Szczecinie odbyła się konferencja pn. Działalność ośrodków innowacji, motorem rozwoju regionu, z okazji ... więcej >


7. Podpisanie umowy o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

W dniu 1 lutego 2012r. została podpisana umowa o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z Dariuszem Czaplą, prowadzącym działalność gospodarczą pod ... więcej >


8. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na pełnienie usług nadzoru autorskiego

W dniu 13 lutego 2012r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na pełnienie usług nadzoru autorskiego w ramach projektu "Dostosowanie budynku ... więcej >


9. Przedłużono termin składania ofert na na pełnienie usług nadzoru autorskiego

Do 27 lutego 2012r. został przedłużony termin składania ofert na przetarg nieograniczony dotyczący pełnienia usłu nadzoru autorskiego w ramach ... więcej >


10. Wybrano nadzór autorski projektu

Zakończono procedurę przetargu nieograniczonego na pełnienie usług nadzoru autorskiego. Za najkorzystniejszą uznano ofertę: Piotra ... więcej >


11. Wynik postępowania w procedurze przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

W wyniku procedury przetargowej na roboty budowlane dot. projektu pn. "Dostosowanie budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii do ... więcej >


12. Program konferencji z okazji uroczystego otwarcia budynku i zakończenia projektu

Na dzień 24 października 2013r. zaplanowano konferencję z okazji uroczystego otwarcia budynku i zakończenia projektu pn. "Dostosowanie budynku ... więcej >


13. Wczoraj odbyła się konferencja z okazji zakończenia inwestycji.

24 paździenika odbyła się konferencja z okazji otwarcia budynku oraz zakończenia projektu inwestycyjnego. Wśród zaproszonych gości pojawili się: ... więcej >


Strona: 1
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013