Wsparcie nauki i biznesu

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT), będący największą uczelnią techniczną w województwie zachodniopomorskim, łączący wieloletnie tradycje Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej aktywnie działa na rzecz innowacyjnego rozwoju regionu.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) jako jednostka uczelni od 12 lat wspiera współpracę środowiska naukowego i biznesu działając w trzech komplementarnych obszarach z zakresu badań naukowych, transferu technologii i przedsiębiorczości akademickiej.

Najważniejsze usługi świadczone przez RCIiTT to:

 • analizy rynków krajowych i zagranicznych,
 • audyty i opinie o innowacyjności,
 • pośredniczenie w zakupie/sprzedaży technologii,
 • pomoc w pozyskiwaniu funduszy na badania i rozwój,
 • wsparcie nawiązywania kontaktów z ośrodkami naukowymi,
 • pomoc w aplikowaniu o wyjazdy stypendialne,
 • ocenianie pomysłu na biznes i doradztwo w procesie zakładania firmy,
 • tworzenie biznes planu i strategii rozwoju technologii,
 • prowadzenie i organizacja szkoleń.

Nowa siedziba RCIiTT to przede wszystkim:

 • kompleksowa obsługa innowacyjnych przedsiębiorstw,
 • naukowe zaplecze doradcze,
 • szeroka gama usług proinnowacyjnych,
 • ponad 1000m2 dla inkubacji młodych pomysłów,
 • specjalistyczne laboratoria,
 • 2 sale konferencyjne.

Przedłużono termin składania ofert na na pełnienie usług nadzoru autorskiego

Do 27 lutego 2012r. został przedłużony termin składania ofert na przetarg nieograniczony dotyczący pełnienia usłu nadzoru autorskiego w ramach projektu...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na pełnienie usług nadzoru autorskiego

W dniu 13 lutego 2012r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na pełnienie usług nadzoru autorskiego w ramach projektu "Dostosowanie budynku Regi...

Podpisanie umowy o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

W dniu 1 lutego 2012r. została podpisana umowa  o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z Dariuszem Czaplą, prowadzącym działalność gospodarczą ...

Dnia 21 grudnia został ogłoszony przetarg nieograniczony na usługi inżyniera kontraktu

Zapraszamy do składania ofert na "Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n.: Dostosowanie budynku Regionalnego ...

Koferencja z okazji rozpoczęcia projektu

W dniu 9 grudnia 2011r. w Park Hotelu w Szczecinie odbyła się konferencja pn. Działalność ośrodków innowacji, motorem rozwoju regionu, z okazji rozpocz...

15 września 2011r. została podpisana umowa o dofinansowanie.

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Olgierd Geblewicz, Marszałek Wojew...


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013