Wsparcie nauki i biznesu

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT), będący największą uczelnią techniczną w województwie zachodniopomorskim, łączący wieloletnie tradycje Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej aktywnie działa na rzecz innowacyjnego rozwoju regionu.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) jako jednostka uczelni od 12 lat wspiera współpracę środowiska naukowego i biznesu działając w trzech komplementarnych obszarach z zakresu badań naukowych, transferu technologii i przedsiębiorczości akademickiej.

Najważniejsze usługi świadczone przez RCIiTT to:

 • analizy rynków krajowych i zagranicznych,
 • audyty i opinie o innowacyjności,
 • pośredniczenie w zakupie/sprzedaży technologii,
 • pomoc w pozyskiwaniu funduszy na badania i rozwój,
 • wsparcie nawiązywania kontaktów z ośrodkami naukowymi,
 • pomoc w aplikowaniu o wyjazdy stypendialne,
 • ocenianie pomysłu na biznes i doradztwo w procesie zakładania firmy,
 • tworzenie biznes planu i strategii rozwoju technologii,
 • prowadzenie i organizacja szkoleń.

Nowa siedziba RCIiTT to przede wszystkim:

 • kompleksowa obsługa innowacyjnych przedsiębiorstw,
 • naukowe zaplecze doradcze,
 • szeroka gama usług proinnowacyjnych,
 • ponad 1000m2 dla inkubacji młodych pomysłów,
 • specjalistyczne laboratoria,
 • 2 sale konferencyjne.

"Jagiellońska" w budowie - zobacz zdjęcia

Kliknij tutaj aby zobaczyć całą galerię....

Zobacz materiał o "Jagiellońskiej" w Kronice TVP Szczecin

Zapraszamy do obejrzenia materiału "Kroniki" TVP Szczecin, który został nadany 13 lipca 2012r. Kliknij poniższy link http://www.facebook.com...

Wczoraj tj. 14 czerwca odbyło się przekazanie placu budowy firmie Skanska SA.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firmy SKANSKA SA z Kierownikiem Budowy na czele, Inżynier Kontraktu oraz pracownicy Działu Technicznego ZUT oraz R...

Podpisaliśmy umowę na roboty budowlane!

Dnia 6 czerwca 2012r. została podpisana umowa z firmą SKANSKA SA z siedzibą w Warszawie na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku przy ul. Jag...

Wynik postępowania w procedurze przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

W wyniku procedury przetargowej na roboty budowlane dot. projektu pn. "Dostosowanie budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii do świadcz...

Ogłosiliśmy przetarg na roboty budowlane

W dniu 2 kwietnia 2012r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Termin składania ofert  upływa 17 kwietnia 2012r. Więce...

Wybrano nadzór autorski projektu

Kolejny etap przygotowania do rozpoczęcia robót budowlanych przy ul. Jagiellońskiej.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013