Kontakt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17
70-310 Szczecin

tel./fax: 091 449 43 54

e-mail: innowacje@zut.edu.pl

www.innowacje.zut.edu.pl
www.jagiellonska.zut.edu.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013