Centrum

2000_listopad_a_stron__Korzenie centrum sięgają roku 1999 r., kiedy to Politechnika Szczecińska utworzyła Biuro Programów Międzynarodowych wraz z Punktem Kontaktowym Programów Badawczych. Biuro zajmowało się obsługą pracowników uczelni jedynie w zakresie unijnych programów badawczych i edukacyjnych. W 2004 r. w strukturze biura pojawił się Ośrodek Przekazu Innowacji, należący do ogólnoeuropejskiej sieci Innovation Relay Centre. Zaczęło też funkcjonować Centrum Informacji dla Naukowców. Kolejnym etapem rozwoju było współtworzenie Regionalnego Systemu Innowacji (lata 2005 – 2008), przez koordynację działań zachodniopomorskich instytucji okołobiznesowych, dzięki czemu doszło do utworzenia trzech klastrów przemysłowych. W roku 2007 biuro zostało przekształcone w Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013