Wybrano nadzór autorski projektu

Zakończono procedurę przetargu nieograniczonego na pełnienie usług nadzoru autorskiego.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Piotra Lisieckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
Wytwórnia Planów
ul. Miodowa 121/4
71-497 Szczecin

więcej informacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013