Przedłużono termin składania ofert na na pełnienie usług nadzoru autorskiego

Do 27 lutego 2012r. został przedłużony termin składania ofert na przetarg nieograniczony dotyczący pełnienia usłu nadzoru autorskiego w ramach projektu
pn. "Dostosowanie budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologiido świadczenia nowych usług proinnowacyjnych". Więcej ...
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013