Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na pełnienie usług nadzoru autorskiego

W dniu 13 lutego 2012r. został ogłoszony przetarg nieograniczony

na pełnienie usług nadzoru autorskiego w ramach projektu

"Dostosowanie budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

do świadczenia nowych usług proinnowacyjnych".

Termin składania ofert upływa: 2012-02-22 12:00

Miejsce składania ofert: Kancelaria Główna ZUT, al. Piastów 17, 70- 310 

                                        Szczecin, pok 119.

Więcej informacji


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013