Podpisanie umowy o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

W dniu 1 lutego 2012r. została podpisana umowa  o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z Dariuszem Czaplą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DARO".

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu na potrzeby przygotowania i realizacji robót budowlanych w ramach projektu "Dostosowanie budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii do świadczenia nowych usług proinnowacyjnych" przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013