Dnia 21 grudnia został ogłoszony przetarg nieograniczony na usługi inżyniera kontraktu

Zapraszamy do składania ofert na "Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu dla

przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n.: Dostosowanie budynku Regionalnego

Centrum Innowacji i Transferu Technologii do świadczenia nowych usług

proinnowacyjnych".

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: usługa

Termin składania ofert: 2012-01-05 12:00

Miejsce składania ofert: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,

Dział Zamówień Publicznych, 70-311 Szczecin, Al. Piastów 48, pok. 406,407

Więcej informacji kliknij tutaj

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013