Koferencja z okazji rozpoczęcia projektu

W dniu 9 grudnia 2011r. w Park Hotelu w Szczecinie odbyła się konferencja pn. Działalność ośrodków innowacji, motorem rozwoju regionu, z okazji rozpoczęcia projektu "Dostosowanie budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii do świadczenia nowych usług proinnowacyjnych" realizowanego w ramach RPO WZ.

Honorowymi gośćmi spotkania byli Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskieg oraz Dariusz Wąs, Wiceprezydent Miasta Szczecina.

Program konferencji

Zobacz zdjęcia


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013