Dzięki nowej infrastrukturze RCIiTT ciągle się rozwija i osiąga sukcesy!

Przeczytaj o kolejnym naszym sukcesie.

Zapraszamy do lektury  "Inkubator i punkt kontaktowy"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013