Miesiąc po konferencji otwierającej

Konferencja otwierająca nowy budynek miała miejsce miesiąc temu i wciąż spływają do nas publikacje na ten temat. Zapraszamy do lektury nowych artykułów.
Przeczytaj...
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013