Zapraszamy do przeglądu prasy.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami poświęconymi otwarciu budynku RCIiTT przy ul. Jagiellońskiej 20-21.

Przeczytaj

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013