Wczoraj odbyła się konferencja z okazji zakończenia inwestycji.

24 paździenika odbyła się konferencja z okazji otwarcia budynku oraz zakończenia projektu inwestycyjnego. Wśród zaproszonych gości pojawili się: Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin oraz przedstawiciele uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu i regionalnych przedsiębiorstw.

 1 na strone S_1
 2 na stronę S_1  4_na_strone_S  6 na stronę S_1
8_na_strone_S   9_na_strone_S  10_na_strone_S  11_na_strone_S
 12_na_strone_S  13 na strone S_1  14_na_strone_S  15 na stronę S_1
       
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013