Program konferencji z okazji uroczystego otwarcia budynku i zakończenia projektu

Na dzień 24 października 2013r. zaplanowano konferencję z okazji uroczystego otwarcia budynku i zakończenia projektu pn. "Dostosowanie budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii do świadczenia nowych usług innowacyjnych".

Program spotkania przewiduje:

12.00 - 12.10

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki  - Przywitanie gości

12.10 - 12.30

Okolicznościowe wystąpienie gości

 12.30 - 12.45 

Prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki - Podsumowanie realizacji projektu

12.45 - 13.30

Inkubacja pomysłów i wsparcie przedsiębiorczości kluczem do rozwoju gospodarczego? - Dyskusja

13.30 - 14.30

Poczęstunek / zwiedzanie obiektu

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013