O inwestycjach i nowej perspektywie mówi JM Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Przeczytaj wywiad
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013