Nieuchronnie zbliżamy się do końca prac remontowych.

Budynek przy ul. Jagiellońskiej pięknieje z dnia na dzień.

Zapraszamy do oglądania zdjęć.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013