Podpisaliśmy umowę na roboty budowlane!

Dnia 6 czerwca 2012r. została podpisana umowa z firmą SKANSKA SA z siedzibą w Warszawie na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie w celu przystosowania go do świadczenia nowych usług proinowacyjnych dla Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT). Zakończenie prac planowane jest w III kwartale 2013r.

Nowa siedziba RCIiTT to przede wszystkim:

  • kompleksowa obługa innowacyjnych przedsiębiorstw,
  • naukowe zaplecze doradcze,
  • szeroka gama usług proinnowacyjnych,
  • ponad 1000m2 do inkubacji młodych firm,
  • specjalistyczne laboratoria.

  Zobacz zdjęcia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013