Ogłosiliśmy przetarg na roboty budowlane

W dniu 2 kwietnia 2012r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty budowlane.

Termin składania ofert  upływa 17 kwietnia 2012r.

Więcej informacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013