15 września 2011r. została podpisana umowa o dofinansowanie.

na_stron___g____wn__Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Andrzej Jakubowski, Wicemarszałek podpisali, 15 września 2011r. umowę o dofinansowanie projektu „Dostosowanie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii do świadczenia nowych usług proinnowacyjnych”. Rektor nadmienił, że wyższe uczelnie muszą skoncentrować się na nauce i jej wdrażaniu w praktykę, na tworzeniu pomostów pomiędzy nauką a przedsiębiorcami, na transferze i komercjalizacji wiedzy, a w efekcie – budowaniu innowacyjności. Nauka jest w końcu tyle warta, na ile uda się ją „sprzedać”- dodał.

- Z punktu widzenia władz województwa jedną z absolutnych bolączek województwa jest słaba innowacyjność naszych przedsiębiorców. Potwierdzają to wszystkie badania. Możemy nad tą sytuacją biadolić, ale możemy też budować przestrzeń pomiędzy przedsiębiorcami i uczelniami. Przecież mamy w regionie potencjał intelektualny, trzeba tylko – i aż – zadbać o transfer wiedzy, a naprawdę trudno to czynić bez Regionalnego Centrum Innowacji Transferu Technologii – mówił marszałek Olgierd Geblewicz  Głęboko wierzę, że w oparciu o takie projekty można budować
tzw. złoty trójkąt: partnerstwo biznesu, nauki i samorządu.

Zobacz zdjęcia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013