Wsparcie nauki i biznesu

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT), będący największą uczelnią techniczną w województwie zachodniopomorskim, łączący wieloletnie tradycje Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej aktywnie działa na rzecz innowacyjnego rozwoju regionu.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) jako jednostka uczelni od 12 lat wspiera współpracę środowiska naukowego i biznesu działając w trzech komplementarnych obszarach z zakresu badań naukowych, transferu technologii i przedsiębiorczości akademickiej.

Najważniejsze usługi świadczone przez RCIiTT to:

 • analizy rynków krajowych i zagranicznych,
 • audyty i opinie o innowacyjności,
 • pośredniczenie w zakupie/sprzedaży technologii,
 • pomoc w pozyskiwaniu funduszy na badania i rozwój,
 • wsparcie nawiązywania kontaktów z ośrodkami naukowymi,
 • pomoc w aplikowaniu o wyjazdy stypendialne,
 • ocenianie pomysłu na biznes i doradztwo w procesie zakładania firmy,
 • tworzenie biznes planu i strategii rozwoju technologii,
 • prowadzenie i organizacja szkoleń.

Nowa siedziba RCIiTT to przede wszystkim:

 • kompleksowa obsługa innowacyjnych przedsiębiorstw,
 • naukowe zaplecze doradcze,
 • szeroka gama usług proinnowacyjnych,
 • ponad 1000m2 dla inkubacji młodych pomysłów,
 • specjalistyczne laboratoria,
 • 2 sale konferencyjne.

Nowe usługi w nowej siedzibie - Zapraszamy!

10 Typów Innowacji czy Strategia Błękitnego Oceanu to tylko niektóre propozycje szkoleń zamniętych, które przygotowywane są pod indywidualne potr...

Promocja nowej siedziby RCIiTT na Majówce zorganizowanej z okazji 10-lecia wejścia Polski do UE

Nasze stoisko cieszyło się dużą popularnością wśród mieszkańców Szczecina. Szczerze promowaliśmy nową siedzibę RCIiTT przy ul. Jagiellońskiej 20...

Dzięki nowej infrastrukturze RCIiTT ciągle się rozwija i osiąga sukcesy!

Przeczytaj o kolejnym naszym sukcesie. Zapraszamy do lektury  "Inkubator i punkt kontaktowy"...

Miesiąc po konferencji otwierającej

Echa konferencji miesiąc po wydarzeniu.

Zapraszamy do przeglądu prasy.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami poświęconymi otwarciu budynku RCIiTT przy ul. Jagiellońskiej 20-21. Przeczytaj...

Wczoraj odbyła się konferencja z okazji zakończenia inwestycji.

24 paździenika odbyła się konferencja z okazji otwarcia budynku oraz zakończenia projektu inwestycyjnego. Wśród zaproszonych gości pojawili się: Olgie...

Nieuchronnie zbliżamy się do końca prac remontowych.

Budynek przy ul. Jagiellońskiej pięknieje z dnia na dzień. Zapraszamy do oglądania zdjęć....

Budowy ciąg dalszy - zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Powoli zbliżamy się do końca budowy. W całym budynku są już okna i drzwi. Trwają prace wykończeniowe. Zobacz zdjęcia...


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013